Alamy logo

Bonniers konversations lexikon . H ä g g h o 1 m e n, som i s. genomen bro förenas med Pitholmen(i P. landskommun). 3,130 inv. —P. har regelbunden stadsplan.Träkyrka från slutet av 1600-r.Statens samskola. På Pitholmenlänslasarett och hospital. P., somligger inom ett betydande såg-verksdistrikt, har livlig handel.Även fiske och sjöfart äro av vikt.Industrin sysselsatte 1924 134 ar-betare vid 6 arbetsställen (jfrLövholmen2). Ängbåtsförbin-delse med Sthlm; statsbana tillÄlvsbyn. P. bildar pastorat i Luleåstift. — Det ursprungliga P. an-lades 1621 1/4 mil högre upp vidälven (nuv. Gammelstaden), m

Bonniers konversations lexikon . H ä g g h o 1 m e n, som i s. genomen bro förenas med Pitholmen(i P. landskommun). 3,130 inv. —P. har regelbunden stadsplan.Träkyrka från slutet av 1600-r.Statens samskola. På Pitholmenlänslasarett och hospital. P., somligger inom ett betydande såg-verksdistrikt, har livlig handel.Även fiske och sjöfart äro av vikt.Industrin sysselsatte 1924 134 ar-betare vid 6 arbetsställen (jfrLövholmen2). Ängbåtsförbin-delse med Sthlm; statsbana tillÄlvsbyn. P. bildar pastorat i Luleåstift. — Det ursprungliga P. an-lades 1621 1/4 mil högre upp vidälven (nuv. Gammelstaden), m Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AKCGW2

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1348 x 1853 px | 22.8 x 31.4 cm | 9 x 12.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Bonniers konversations lexikon . H ä g g h o 1 m e n, som i s. genomen bro förenas med Pitholmen(i P. landskommun). 3,130 inv. —P. har regelbunden stadsplan.Träkyrka från slutet av 1600-r.Statens samskola. På Pitholmenlänslasarett och hospital. P., somligger inom ett betydande såg-verksdistrikt, har livlig handel.Även fiske och sjöfart äro av vikt.Industrin sysselsatte 1924 134 ar-betare vid 6 arbetsställen (jfrLövholmen2). Ängbåtsförbin-delse med Sthlm; statsbana tillÄlvsbyn. P. bildar pastorat i Luleåstift. — Det ursprungliga P. an-lades 1621 1/4 mil högre upp vidälven (nuv. Gammelstaden), menefter en brand 1666 flyttades dettill sin nuv. lämpligare plats. P.var i ryssarnas våld under såvälStora nordiska kriget, då det bl. a.brändes 1721, som under Finskakriget 1809. Från mitten av 283 Piteå landskommun—Pitt 284. William Pitt d. ä. MczzotintHouston. l700-t. gick P. emellertid framåt,och 1810—5G var det residens-stad i Norrb. 1. —- 2. Domsaga iNorrb. 1., utgöres av fyra tings-lag, Piteå, Älvsby samt Arvids-jaurs och Arjeplogs lappmarkers.40.600 inv. — 3. Tingslag i P. 2,omfattande socknarna Hortlax, P.landskommun och Norrfjärden.— 4. P. landskommun, soc-ken i Norrb. 1., pastorat i Luleåstift. 12,915 inv. Pite älv, vattendrag i övreNorrland, uppriinier på Sulitelma,genomflyter flera sjöar och bildarbl. a. Trollforsarna, Storforsenoch Fällforsen. P. upptar från v.Vargisån. från h. Vistån och myn-nar i Bottniska viken vid Piteå.310 km. 11,000 kvkm:s flodom-råde. Pithecanthropus (av grek.pitekos, apa, och antropos. män-niska). P. erectiis, a p m ä n -ni sk a, fossilfynd, bestående bl. a.av kranietaket, en del av under-käken och vänstra lårbenet, upp-täckt av E. T. Dubois på Java 1891. — P. tillhör pliocen 1. äldstakvartärtiden. Kraniet står på ettutvecklings