Besedy asu . Práv? vyšel• vo. literární a um?lecký (redakto?i: Dr. J. Borecký, fld. Wenig a R. Wejrych). Isunzek nového ro?níliu. P?i zahájeni lil. ro?níku m?žeme právem poukázati na to, jak se „Topi?ijv Sborník vžil a co znamená ?eskému ?tená?stvu. Pruniífslomluuizacelýprosraml P?isp?li do n?ho: Ant. Sova. RiSž. Jesenská, J. S.Machar, Ant. Klášterský, K. Klostermann, AdolfHeyduk, K. ?ervinka, Jan Rokyta, Jar. Hilbert atd.OBRAZY: Jos. Mánes (barev.), Max Švabinský (bi-ton), mimo 2 obr. v textu, Ot. Nejedlý, Ivo Hrstka,L. Beneš atd. KaždýsuazeKjeukoncenýtelek a má vedle toho 64 stran knižních p

Besedy asu . Práv? vyšel• vo. literární a um?lecký (redakto?i: Dr. J. Borecký, fld. Wenig a R. Wejrych). Isunzek nového ro?níliu. P?i zahájeni lil. ro?níku m?žeme právem poukázati na to, jak se „Topi?ijv Sborník vžil a co znamená ?eskému ?tená?stvu. Pruniífslomluuizacelýprosraml P?isp?li do n?ho: Ant. Sova. RiSž. Jesenská, J. S.Machar, Ant. Klášterský, K. Klostermann, AdolfHeyduk, K. ?ervinka, Jan Rokyta, Jar. Hilbert atd.OBRAZY: Jos. Mánes (barev.), Max Švabinský (bi-ton), mimo 2 obr. v textu, Ot. Nejedlý, Ivo Hrstka,L. Beneš atd. KaždýsuazeKjeukoncenýtelek a má vedle toho 64 stran knižních p Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AN7740

File size:

7.2 MB (173.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2535 x 986 px | 21.5 x 8.3 cm | 8.5 x 3.3 inches | 300dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Besedy asu . Práv? vyšel• vo. literární a um?lecký (redakto?i: Dr. J. Borecký, fld. Wenig a R. Wejrych). Isunzek nového ro?níliu. P?i zahájeni lil. ro?níku m?žeme právem poukázati na to, jak se „Topi?ijv Sborník vžil a co znamená ?eskému ?tená?stvu. Pruniífslomluuizacelýprosraml P?isp?li do n?ho: Ant. Sova. RiSž. Jesenská, J. S.Machar, Ant. Klášterský, K. Klostermann, AdolfHeyduk, K. ?ervinka, Jan Rokyta, Jar. Hilbert atd.OBRAZY: Jos. Mánes (barev.), Max Švabinský (bi-ton), mimo 2 obr. v textu, Ot. Nejedlý, Ivo Hrstka, L. Beneš atd. KaždýsuazeKjeukoncenýtelek a má vedle toho 64 stran knižních p?íloh bez-platných! Tak ku p?. loiiský ro?ník p?inesl t?i sa-mostatné knihy (mimo vlastní ?asopis) o 724 str.v cen? K 6-—, takže z p?edplatného zbylo na celý?asopis obrazový pouze K 6— na celý rok!! Na „Topi?iiv Sborník p?edplácí se na p?l rokuK 6-— (poštou K 6-50) i s p?ílohami knižními. Svazek 1. zasílá se podmíne?n? na ukázku. DV