. Beschouwing der Wereld . L D. 309 Fan den opgang der zonne af ^ tot ha aren neder^gungy zy (ie Naamede MEEREN geboft. Ma TT HEUS XVIII: 2,^,4. En Jezus een kindeken tot hein geroepen hebbende,jlelde dat in t mulden van haar. En zeide , voorwaar zegge ik u, indien gy u nieten veranderd , en word gelyk de kinderkens , zo enzult gy in het Koningryk der Hemelen gecnfins ingaan. Zo wie dan hem zelven zal vernederen gelyk ditkindeken , deze is de meejte in het Koningryk derHemelen. LuKAs XIÏ: 32. En vrèejl niet , gy klem kuddeken : TVant het isti.ves Vaders welbehaagen u-lieden het Koningryk tege

. Beschouwing der Wereld . L D. 309 Fan den opgang der zonne af ^ tot ha aren neder^gungy zy (ie Naamede MEEREN geboft. Ma TT HEUS XVIII: 2,^,4. En Jezus een kindeken tot hein geroepen hebbende,jlelde dat in t mulden van haar. En zeide , voorwaar zegge ik u, indien gy u nieten veranderd , en word gelyk de kinderkens , zo enzult gy in het Koningryk der Hemelen gecnfins ingaan. Zo wie dan hem zelven zal vernederen gelyk ditkindeken , deze is de meejte in het Koningryk derHemelen. LuKAs XIÏ: 32. En vrèejl niet , gy klem kuddeken : TVant het isti.ves Vaders welbehaagen u-lieden het Koningryk tege Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CT37H3

File size:

7.1 MB (476.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1513 x 1651 px | 25.6 x 28 cm | 10.1 x 11 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Beschouwing der Wereld . L D. 309 Fan den opgang der zonne af ^ tot ha aren neder^gungy zy (ie Naamede MEEREN geboft. Ma TT HEUS XVIII: 2, ^, 4. En Jezus een kindeken tot hein geroepen hebbende, jlelde dat in t mulden van haar. En zeide , voorwaar zegge ik u, indien gy u nieten veranderd , en word gelyk de kinderkens , zo enzult gy in het Koningryk der Hemelen gecnfins ingaan. Zo wie dan hem zelven zal vernederen gelyk ditkindeken , deze is de meejte in het Koningryk derHemelen. LuKAs XIÏ: 32. En vrèejl niet , gy klem kuddeken : TVant het isti.ves Vaders welbehaagen u-lieden het Koningryk tege even. 2 K o R I M T H E N IV: ^, 7. IVant God die gezegt heeft dat het licht uit de diii- Jlcrnijfe zoude Jcbynen , is de geene die in onze her- icn gefcheenen heeft, om [^te geeven] verlichtinge der kenniffe der heerlykbeid Gods m t aangezicht e van Jezus Chrijliis. Maar wy hcblén dezen fchat in aarden vaten, op dat de uitneementheid der kracht zy Godes , enniet uit ons. De 313 BESCHOUWINGDe V 1 S S E N. Den goede Goed.. En Jezus nvandeiende aan de Zee van Gaiilea, zar^trjjee broeders [jmmentlyk] Siwon gczegt Petrus, en An-dreas zynen broeder, bet net in de zee werpende: (wantzy waaren vijjèrsj En hy zei de tot baar, njolgt my na, enik zal u jijjers der menjchen maaken, Afactlr. i V: 16, * 9» Laat D E R W ER E L D. 3H Laat vaJfe vryhcid, Tot waare blyheid. o Vw.Jroote Zee, van *t tydIyk leven , In wien de menfciien heen en iveêr, Krioelen, weemli^n endefweeven, Gelyk de Viflen in het Meer :Een visnet laat zyn looden hangen , En ftrekt zich wyd langs s werelds flrand, ü Vrye Visje laat u vangen, Zo valt gy in een goede hand.Gy zult door zyn geweld niet derven, Al raakt gy uit uw Element, MiT beter Element be-erven, Dat uwe vreemdheid noch niet kend, Gy word uit woedend zout genomen, Dat niet als iladig golven deê, En zult in t klaare water komen, Van eene (lllle en zoete Zee.Daar zal geen eet-op u bejaagen, Noch t uitgeworpen looze aas, Uw eedle vryheid ooit belaagen. En trekk

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts