. Bergens Museums aarbog. Science. 1909] Utgravninger i Hafslo prestegjeld. 27. Fig. 23. Nygaard, Hafslo pgd. og sogn. Paa toppen av en liten høide, hvorfra der var en prægtig ut- sigt over Hafslovandet og bygden, laa en haug, fig. 23, som var 15 m. i tvermaal og 2 m. høi. Med undtagelse av en liten sænk- ning i midten var den urørt. Denne fordypning var i den seneste tid dannet av en del ungdom som var begyndt at rote i haugen, men av gaardens eier var blit negtet videre forstyrrelse av haugen. Imidlertid var her blit en yndet lekeplads for gaardens barn, som hadde omrotet en del sten. Disse

. Bergens Museums aarbog. Science. 1909] Utgravninger i Hafslo prestegjeld. 27. Fig. 23. Nygaard, Hafslo pgd. og sogn. Paa toppen av en liten høide, hvorfra der var en prægtig ut- sigt over Hafslovandet og bygden, laa en haug, fig. 23, som var 15 m. i tvermaal og 2 m. høi. Med undtagelse av en liten sænk- ning i midten var den urørt. Denne fordypning var i den seneste tid dannet av en del ungdom som var begyndt at rote i haugen, men av gaardens eier var blit negtet videre forstyrrelse av haugen. Imidlertid var her blit en yndet lekeplads for gaardens barn, som hadde omrotet en del sten. Disse  Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Library Book Collection / Alamy Stock Photo

Image ID:

RHWF48

File size:

7.1 MB (499.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2223 x 1124 px | 37.6 x 19 cm | 14.8 x 7.5 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Bergens Museums aarbog. Science. 1909] Utgravninger i Hafslo prestegjeld. 27. Fig. 23. Nygaard, Hafslo pgd. og sogn. Paa toppen av en liten høide, hvorfra der var en prægtig ut- sigt over Hafslovandet og bygden, laa en haug, fig. 23, som var 15 m. i tvermaal og 2 m. høi. Med undtagelse av en liten sænk- ning i midten var den urørt. Denne fordypning var i den seneste tid dannet av en del ungdom som var begyndt at rote i haugen, men av gaardens eier var blit negtet videre forstyrrelse av haugen. Imidlertid var her blit en yndet lekeplads for gaardens barn, som hadde omrotet en del sten. Disse var dog for store til, at barnene kunde klare at vælte dem ut. Haugen var op ført av sten med jord- dække over. Tykkelsen av dette varierte fra 20—50 cm., som maaltes i kanten. Omkring denne laa en fotkjede av sten. Paa haugen vokste noget bjerkekratt og lyng.1) Før utgravningen be- gyndte maatte der langs randen av den bratte styrtning mot den underliggende flate bygges en vold av sten og torv for at hindre sten fra at rulle ned paa engen. Materialet til denne blev tat fra haugens s.v. kant. Yed fortsat gravning indover fandtes 6 m. fra nævnte kant et gravkammer. Grav I. Fig. 24. Dette kammer var muret av sten og dæk- ket med heller. Den største, som laa midt over kamret, maalte T) Nogen meter ovenfor denne haug laa den store stenrøis, som ikke kunde bli undersøkt samtidig, da den laa omgit av aker og eng.. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Bergens Museum. Bergen : [The Museum]