Baltic Sea, Hiiumaa/ Estonia-19JUL2020: Ferry boat called Tiiu between Hiiumaa ( Heltermaa harbor) and Estonia mainland ( Rohuküla, Rohukula) on sea.
RF2C848FMBaltic Sea, Hiiumaa/ Estonia-19JUL2020: Ferry boat called Tiiu between Hiiumaa ( Heltermaa harbor) and Estonia mainland ( Rohuküla, Rohukula) on sea.