Arkiv för botanik . Det 22 år gamla skäret 2 vid Tjuran.För framtida orientering må meddelas, att bilden är tagen från båt somroddes i linjen Tjuran — skäret, (s. b. foto. d. i8. 6. 04.). Skär 3 vid Tjuran (22 år gammalt).Bilden är tagen från punkten H fig. 4. I bildens vänstra kant synes enCAREX ACUTA rugge och en ALNUS GLUTINOSA, motsvarar A fig. 4. Ifonden den med D. fig. 4 betecknade vattensamlingen. Mellan skogen och hällenden vattenfyllda sänkan der HELODEA CANADENSIS och LEMNA MINOR lefva. (S. B. fo-to d. 21. 6. 04.) J. Cederquist Auto. o. tr. Arkiv för Botanik Band 5, N:o 1. Tafl. 2.

- Image ID: 2ANFP09
Arkiv för botanik . Det 22 år gamla skäret 2 vid Tjuran.För framtida orientering må meddelas, att bilden är tagen från båt somroddes i linjen Tjuran — skäret, (s. b. foto. d. i8. 6. 04.). Skär 3 vid Tjuran (22 år gammalt).Bilden är tagen från punkten H fig. 4. I bildens vänstra kant synes enCAREX ACUTA rugge och en ALNUS GLUTINOSA, motsvarar A fig. 4. Ifonden den med D. fig. 4 betecknade vattensamlingen. Mellan skogen och hällenden vattenfyllda sänkan der HELODEA CANADENSIS och LEMNA MINOR lefva. (S. B. fo-to d. 21. 6. 04.) J. Cederquist Auto. o. tr. Arkiv för Botanik Band 5, N:o 1. Tafl. 2. Stock Photo
Enlarge
https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1 https://www.alamy.com/arkiv-fr-botanik-det-22-r-gamla-skret-2-vid-tjuranfr-framtida-orientering-m-meddelas-att-bilden-r-tagen-frn-bt-somroddes-i-linjen-tjuran-skret-s-b-foto-d-i8-6-04-skr-3-vid-tjuran-22-r-gammaltbilden-r-tagen-frn-punkten-h-fig-4-i-bildens-vnstra-kant-synes-encarex-acuta-rugge-och-en-alnus-glutinosa-motsvarar-a-fig-4-ifonden-den-med-d-fig-4-betecknade-vattensamlingen-mellan-skogen-och-hllenden-vattenfyllda-snkan-der-helodea-canadensis-och-lemna-minor-lefva-s-b-fo-to-d-21-6-04-j-cederquist-auto-o-tr-arkiv-fr-botanik-band-5-no-1-tafl-2-image340251305.html
Arkiv för botanik . Det 22 år gamla skäret 2 vid Tjuran.För framtida orientering må meddelas, att bilden är tagen från båt somroddes i linjen Tjuran — skäret, (s. b. foto. d. i8. 6. 04.). Skär 3 vid Tjuran (22 år gammalt).Bilden är tagen från punkten H fig. 4. I bildens vänstra kant synes enCAREX ACUTA rugge och en ALNUS GLUTINOSA, motsvarar A fig. 4. Ifonden den med D. fig. 4 betecknade vattensamlingen. Mellan skogen och hällenden vattenfyllda sänkan der HELODEA CANADENSIS och LEMNA MINOR lefva. (S. B. fo-to d. 21. 6. 04.) J. Cederquist Auto. o. tr. Arkiv för Botanik Band 5, N:o 1. Tafl. 2.
The Reading Room / Alamy Stock Photo
Image ID: 2ANFP09
This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Similar stock images