Archive image from page 94 of Den norrländska florans geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter dennorrlndskaf00ande Year: 1912 SYDBERGENS FLORA OCH VEGETATION 77 tre af de nedan närmare omtalade fyra sydbergen Istjakk, Laisvare, Vuor- nats och Aistjakk resa sig. Dit är i allt 250-270 km. från norska kusten, och enligt Gayelins barometerafvägningar (94, s. 71) ligger lägsta pass- punkten, Jårrumpasset, 704 m., medan något längre söderut pass på 725 och 765 m. finnas. Utaf de förut för Lule lap

Archive image from page 94 of Den norrländska florans  geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter  dennorrlndskaf00ande Year: 1912 SYDBERGENS FLORA OCH VEGETATION 77 tre af de nedan närmare omtalade fyra sydbergen Istjakk, Laisvare, Vuor- nats och Aistjakk resa sig. Dit är i allt 250-270 km. från norska kusten, och enligt Gayelins barometerafvägningar (94, s. 71) ligger lägsta pass- punkten, Jårrumpasset, 704 m., medan något längre söderut pass på 725 och 765 m. finnas. Utaf de förut för Lule lap Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Actep Burstov / Alamy Stock Photo

Image ID:

W1T6CK

File size:

5.7 MB (264.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1621 x 1234 px | 27.4 x 20.9 cm | 10.8 x 8.2 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Archive image from page 94 of Den norrländska florans geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter dennorrlndskaf00ande Year: 1912 SYDBERGENS FLORA OCH VEGETATION 77 tre af de nedan närmare omtalade fyra sydbergen Istjakk, Laisvare, Vuor- nats och Aistjakk resa sig. Dit är i allt 250-270 km. från norska kusten, och enligt Gayelins barometerafvägningar (94, s. 71) ligger lägsta pass- punkten, Jårrumpasset, 704 m., medan något längre söderut pass på 725 och 765 m. finnas. Utaf de förut för Lule lappmark nämnda sydskandinaviska arterna äro härstädes icke anmärkta AntJiyllis Circcea. Epilobiuin vwntanum, Ga- Icopsis, Viola uiiyabilis. men i deras ställe ha tillkommit Arabis thaliana Fig. 14. Nammates vid sjön Saggat i Lule lappmark nui Iwikkjokk IJilden tagen från norr (från Prinskullen), hvadan det tvärbranta stupet på sodta sidan ej så klart fian: träder å bilden. Detta är ett af Lapplands artrikaste sydberg med bland andra Arabis Jiirsiita, Circcea alpina, Erysij/iinii Jiiei-aciifoliiiDi, Epilobiimi colliinini och E. montaniiiii, Eragaria vesca, Galeopsis bijida. Potent i Iht (u-iciitca, Sed 11 in anniiian, Si/ene ritpestris, Tiirritis glabra, Veronica ojjicinalis och lola inirabilis. Arenaria scrpyllifolia. Carcx ornitJiopoda, Polygonuin dmnctoruDi och Stcllaria longifolia, hvadan artantalet är 14. Att de förstnämnda arterna en gång funnits eller möjligen ännu finnas göres sannolikt däraf, att de samtliga äro anträffade i den märkliga och artrika Junkerdalsburen, något utförligare omtalad ås. 120 i det följande. Förekomsten af Carex ornitJiopoda och Silene rupcstris å Svartberget vid Hornafvan samt af den senare arten på klippor vid Sädvajaures fjällstuga och af Seduui anmiiDn å Avatjåkko äro minnen om en fordomtiina rikare