Archive image from page 45 of Den norrländska florans geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter dennorrlndskaf00ande Year: 1912 Fig. I. Karta visande porsens ('J/vr/Vrt .e/) utbredning i norra Skandinavien. Genom streckning har angifvits artens sannolika utbredningsområde, genom grofva punkter säkra lokaler, genom cirklar osäkra, jfr s. 4, noten. Uppgifterna att arten är allmän inom de med ? angiina områdena, torde knappast vara riktiga eller behöfva åtminstone bekräftas. Inom Värmland anges p

Archive image from page 45 of Den norrländska florans  geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter  dennorrlndskaf00ande Year: 1912 Fig. I. Karta visande porsens ('J/vr/Vrt .e/) utbredning i norra Skandinavien. Genom streckning har angifvits artens sannolika utbredningsområde, genom grofva punkter säkra lokaler, genom cirklar osäkra, jfr s. 4, noten. Uppgifterna att arten är allmän inom de med ? angiina områdena, torde knappast vara riktiga eller behöfva åtminstone bekräftas. Inom Värmland anges p Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Actep Burstov / Alamy Stock Photo

Image ID:

W1R9KC

File size:

5.7 MB (332.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1098 x 1822 px | 18.6 x 30.9 cm | 7.3 x 12.1 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Archive image from page 45 of Den norrländska florans geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter dennorrlndskaf00ande Year: 1912 Fig. I. Karta visande porsens ('J/vr/Vrt .e/) utbredning i norra Skandinavien. Genom streckning har angifvits artens sannolika utbredningsområde, genom grofva punkter säkra lokaler, genom cirklar osäkra, jfr s. 4, noten. Uppgifterna att arten är allmän inom de med ? angiina områdena, torde knappast vara riktiga eller behöfva åtminstone bekräftas. Inom Värmland anges porsen vara allmän.