Alamy logo

Archive image from page 341 of Den norrländska florans geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter dennorrlndskaf00ande Year: 1912 326 TOLFTE KAPITLET Kartan 2. Viktigare pass och dalar. Karta visande svdbcrgens äge 1 förhållandetiU vilctigare pass i fjällkedjan. Vattcndelarens höjd ar angifven med understrukna slfiror. Grofva linjer ange de dalsträk, som de sydskandinaviska arterna under sin utbredning mot öster synas ha följt (ifr vidstående karta). Förekomsten at silurens s. k. ostliga fa

Archive image from page 341 of Den norrländska florans  geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter  dennorrlndskaf00ande Year: 1912  326 TOLFTE KAPITLET Kartan 2. Viktigare pass och dalar.    Karta visande svdbcrgens äge 1 förhållandetiU vilctigare pass i fjällkedjan. Vattcndelarens höjd ar angifven med understrukna slfiror. Grofva linjer ange de dalsträk, som de sydskandinaviska arterna under sin utbredning mot öster synas ha följt (ifr vidstående karta). Förekomsten at silurens s. k. ostliga fa Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Bookive / Alamy Stock Photo

Image ID:

W281PM

File size:

5.7 MB (334 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1109 x 1803 px | 18.8 x 30.5 cm | 7.4 x 12 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Archive image from page 341 of Den norrländska florans geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter dennorrlndskaf00ande Year: 1912 326 TOLFTE KAPITLET Kartan 2. Viktigare pass och dalar. Karta visande svdbcrgens äge 1 förhållandetiU vilctigare pass i fjällkedjan. Vattcndelarens höjd ar angifven med understrukna slfiror. Grofva linjer ange de dalsträk, som de sydskandinaviska arterna under sin utbredning mot öster synas ha följt (ifr vidstående karta). Förekomsten at silurens s. k. ostliga facies är angifven genom prickning och ostgränsen för de hårda fjäll- skiflrarna med en fin linje.

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts