Archive image from page 117 of Dansk ornithologisk forenings tidsskrift (1907). Dansk ornithologisk forenings tidsskrift danskornithologi08dans Year: 1907 106 Indskrænkes Sammenligningen til at gælde aldeles udpræ- gede danske Stykker og saadanne, der ere skudte i Norge (de Trondhjemske Stykker) bliver Forskellen endnu tydeligere. Gen- nemsnittet bliver da for: 11 danske Hanner 310,2 21,4 2 norske — 322 21,3 5 danske Hunner 354,8 24,9 3 norske — 375 27,3 1. o' juv. 30/8 1910 Brahe Trolleborg, Fyen.

- Image ID: W22Y5X
Archive image from page 117 of Dansk ornithologisk forenings tidsskrift (1907). Dansk ornithologisk forenings tidsskrift danskornithologi08dans Year: 1907 106 Indskrænkes Sammenligningen til at gælde aldeles udpræ- gede danske Stykker og saadanne, der ere skudte i Norge (de Trondhjemske Stykker) bliver Forskellen endnu tydeligere. Gen- nemsnittet bliver da for: 11 danske Hanner 310,2 21,4 2 norske — 322 21,3 5 danske Hunner 354,8 24,9 3 norske — 375 27,3 1. o' juv. 30/8 1910 Brahe Trolleborg, Fyen.
Bookive / Alamy Stock Photo
Image ID: W22Y5X

Similar stock images