Apples, pomegranate and honey for Rosh Hashanah

- Image ID: JTD3X4
Apples, pomegranate and honey for Rosh Hashanah
Konstantin Senyavskiy / Alamy Stock Photo
Image ID: JTD3X4
Apples, pomegranate and honey for Rosh Hashanah.