Apollofalter, Parnassius apollo, mountain Apollo

- Image ID: T2R8TG