. Album der Natuur. 90 HET INTERNATIONAAL ONDERZOEK DER. POOLSTREEK. die tevens eetkamer is, uitkomt. Een achttal kachels, aangeduid door oooooooo, zullen tot verwarming van het kleine gebouw dienen: p en p' wijzen de plaats aan van twee wijde ijzeren pijpen, die als schoorstee- nen dienen en door eene ruime opening van de zoldering gescheiden zijn, die aldaar met ijzer is bekleed, terwijl elke ijzeren pijp zelf tot op 1 meter hoogte door een kleibuis omgeven wordt. In die schoor- steenen openen zich de door gestippelde lijnen aangeduide kachelpijpen. Ook voor een goede ventilatie zal zooveel

- Image ID: RPXCXF

. Album der Natuur. 90 HET INTERNATIONAAL ONDERZOEK DER. POOLSTREEK. die tevens eetkamer is, uitkomt. Een achttal kachels, aangeduid door oooooooo, zullen tot verwarming van het kleine gebouw dienen: p en p' wijzen de plaats aan van twee wijde ijzeren pijpen, die als schoorstee- nen dienen en door eene ruime opening van de zoldering gescheiden zijn, die aldaar met ijzer is bekleed, terwijl elke ijzeren pijp zelf tot op 1 meter hoogte door een kleibuis omgeven wordt. In die schoor- steenen openen zich de door gestippelde lijnen aangeduide kachelpijpen. Ook voor een goede ventilatie zal zooveel

Library Book Collection / Alamy Stock Photo

Image ID: RPXCXF

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Search stock photos by tags