. Album der Natuur. 240 HOE DE PLANTEN REIZEN. Waarlijk zulk een kin derachtigheid zou ons zoo slecht niet staan! Wel zagen wij die insecten gedurig ieder jaar weder, maar onze Fig. 4.. Libellula. opmerkzaamheid kreeg langzamerhand een andere, meer praktische, of laat ik liever zeggen meer materiëele richting. We letten daar zoo niet meer op. Thans, nu wij zulk een dier, al is 't ook dood, weer vóór ons hebben, ja, nu moeten wij erkennen dat die vleugels inder- daad hoogst sierlijk en keurig van bewerking zijn. En zie nu eens hier bij fig. 5, wat zegt ge hiervan? Het is een tweetal van die Esc

- Image ID: RPXFXD

. Album der Natuur. 240 HOE DE PLANTEN REIZEN. Waarlijk zulk een kin derachtigheid zou ons zoo slecht niet staan! Wel zagen wij die insecten gedurig ieder jaar weder, maar onze Fig. 4.. Libellula. opmerkzaamheid kreeg langzamerhand een andere, meer praktische, of laat ik liever zeggen meer materiëele richting. We letten daar zoo niet meer op. Thans, nu wij zulk een dier, al is 't ook dood, weer vóór ons hebben, ja, nu moeten wij erkennen dat die vleugels inder- daad hoogst sierlijk en keurig van bewerking zijn. En zie nu eens hier bij fig. 5, wat zegt ge hiervan? Het is een tweetal van die Esc

Library Book Collection / Alamy Stock Photo

Image ID: RPXFXD

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Search stock photos by tags