Alamy logo

. Adversaria anatomica omnia (Quorum tria posteriora nunc primùm prodeunt) Novis pluribus aereis tabulis, & universali accuratissimo indice ornata. Opus nunc vere absolutum, inventis, & innumeris observationibus, ac monitis refertum, quibus universa humani corporis anatome, & ... res medica, & chirurgica admodum illustrantur. Manget, Jean Jacques, 1652-1742; Anatomy. Illujlrijpmo ] g^ ^e^verendijpmo Prdfuli D. D. JOANNI MAKI/E L A N C I S I O Intimo Pontificis Maximi Cubiculario, & Aichiatrorum Comiti Meritiffimo. Joames Baptijia Alorgagnus S. P, D. Go vero, Lancifi Ornatif

. Adversaria anatomica omnia (Quorum tria posteriora nunc primùm prodeunt) Novis pluribus aereis tabulis, & universali accuratissimo indice ornata. Opus nunc vere absolutum, inventis, & innumeris observationibus, ac monitis refertum, quibus universa humani corporis anatome, & ... res medica, & chirurgica admodum illustrantur. Manget, Jean Jacques, 1652-1742; Anatomy. Illujlrijpmo ] g^ ^e^verendijpmo Prdfuli D. D. JOANNI MAKI/E L A N C I S I O Intimo Pontificis Maximi Cubiculario, & Aichiatrorum Comiti Meritiffimo. Joames Baptijia Alorgagnus S. P, D. Go vero, Lancifi Ornatif Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Library Book Collection / Alamy Stock Photo

Image ID:

RR2912

File size:

7.2 MB (435.1 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1585 x 1577 px | 26.8 x 26.7 cm | 10.6 x 10.5 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Adversaria anatomica omnia (Quorum tria posteriora nunc primùm prodeunt) Novis pluribus aereis tabulis, & universali accuratissimo indice ornata. Opus nunc vere absolutum, inventis, & innumeris observationibus, ac monitis refertum, quibus universa humani corporis anatome, & ... res medica, & chirurgica admodum illustrantur. Manget, Jean Jacques, 1652-1742; Anatomy. Illujlrijpmo ] g^ ^e^verendijpmo Prdfuli D. D. JOANNI MAKI/E L A N C I S I O Intimo Pontificis Maximi Cubiculario, & Aichiatrorum Comiti Meritiffimo. Joames Baptijia Alorgagnus S. P, D. Go vero, Lancifi Ornatiflime , nihil nnquam leglfTe memini, quod magis quam poflrema tua ad me Epi- ^oX^.^fiouis au^ioritatem dare ^obfcuris lucem^obfoletis mtorem videretur . Qnd magis cumulatse a me Tibi gratix agendse funt , quod non mod6 praeclare ( id quod petieram ) obfcura illuftraveris , verum infuper mm vetera qusedam ingeniose reftitueris , tum nova plura , iteratis etiam nuper obfervationibus , & experimentis fubnixa , in medium attuleris . St^ nihilne, inquis, habes quod admoneas.'' Mihi verd nonnulla fortafle efsent, qux coram libentius, quam per litteras ro- garem-, nihil autem eft quod admoneam, aut fi quid eft, id longe aho pertinet, quam quo Tu pro tua fingulari modeftia facile exifti- mas. Neque enim , ut fum publicis, privatifque occupationibus dif- tentus , fatis in prseientia habeo temporis,ut tuas oblervationes, at- que experimcnta diligenter iterem: & fi vel plurimum haberem •, non tamen mihi tantum fumerem , ut Te Eximium Virum , & Sxculi Exemplar , atque Ornamentum admoneri a me pofse , crederem . Nam qui tuam in obiervando Solertiam incredibilem non minus, quam Ingenium fummum, perfpedam habeam, ut in iis quae mente aflequimur, fi quid forte a me difsentis, non Te quidem labi ^. fed me intelligere minus , cenfeo •, ita in his qu^ oculis ufurpamus , fi quid non fatis relponderetj non Te miniis oculaium, kd^ me minus • ~ - - inciu-. Please note that these ima

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts