. Acta physico-medica Academia Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum . 6. fatis cedentem & illiusNepotem Adcimum Ludovicum, Paftorem Petro - Paulinum &Bibliothecarium 1708. denatum, omnes pios, ftrenuos, do-dtiflimos & celeberrimos verV i divini praecones. Imprimis tamen mentionem injiciam Dni Adami Chrijlia-ni Thebefii, Philofophise & Medicinae Do&oris, Phyfici Hirfch-bergenfis vicinarumque thermarum celeberrimi, ante paucosannos pie demortui & proh dolor ! ante fenium defuncli. Di-clitat hoc obligatio quaedam Academia Nojlra Ctfare* commu- nis *) Exftat hujus Georgii Thekefi opus

. Acta physico-medica Academia Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum . 6. fatis cedentem & illiusNepotem Adcimum Ludovicum, Paftorem Petro - Paulinum &Bibliothecarium 1708. denatum, omnes pios, ftrenuos, do-dtiflimos & celeberrimos verV i divini praecones. Imprimis tamen mentionem injiciam Dni Adami Chrijlia-ni Thebefii, Philofophise & Medicinae Do&oris, Phyfici Hirfch-bergenfis vicinarumque thermarum celeberrimi, ante paucosannos pie demortui & proh dolor ! ante fenium defuncli. Di-clitat hoc obligatio quaedam Academia Nojlra Ctfare* commu- nis *) Exftat hujus Georgii Thekefi opus Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CDBTB2

File size:

7.1 MB (272.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1595 x 1566 px | 27 x 26.5 cm | 10.6 x 10.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Acta physico-medica Academia Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum . 6. fatis cedentem & illiusNepotem Adcimum Ludovicum, Paftorem Petro - Paulinum &Bibliothecarium 1708. denatum, omnes pios, ftrenuos, do-dtiflimos & celeberrimos verV i divini praecones. Imprimis tamen mentionem injiciam Dni Adami Chrijlia-ni Thebefii, Philofophise & Medicinae Do&oris, Phyfici Hirfch-bergenfis vicinarumque thermarum celeberrimi, ante paucosannos pie demortui & proh dolor ! ante fenium defuncli. Di-clitat hoc obligatio quaedam Academia Nojlra Ctfare* commu- nis *) Exftat hujus Georgii Thekefi opus confummatiflimum, terfe & accurateconfcriptum, atque fub titulo : h%Xx§$)t Scfcr t S$ticf)er 1753. foL]avoriae editum. Ih fronte legitur vita praenobilis Autoris exafciateclelineata, Scriptore plurimum reverendo & docliffimo Dn. M. Godo-fredo Baltbafare Scbarfio, Paftore apud Suidnicenfes primario &Infpe&o-re Scholae longe meritiifimo. Annexa eft tabula genealogica 1 Thebefiosab an. 1500. adnottra tempora tradens, le&u dignUfimat. THEBESIANA. .63 nis, cujus intuitu memorix fepultorum Sociorum ab illis ma-_ xime pofteritati confervantur, quos nexus quidam & ftimulusad hoc officium obftringit* Nexum agnofco triplicem, unumqua Sympatriota, cum me idem Lignitium educaverit &, utpurimos Thebefios^ genuerit; Alterum, quaMedicus Pra&icus, cum me idem Cervimontium occurrere morbis & medicari de-cumbentibus gratum accipiat; tertium, qua fucceflbr honoris, cum Academia Nofird Proceres ejus in locum me in Collegiumfuurn illuftre adoptaverint, pro qua dignitate hic publice debi-tas & ampliftimas per folvo gratias. Stimulum prse aliis addi-dit Magnirici Noftri Pr&fidis acceptiftimum praeceptum, quimihi beate defun&i hiftoriam vit# brevibus confcribere com-mifit. Utinam ; Fieret hoc tam exafciate, tam digne tam in-tegre, quam lubenter & promte Sed ubi defunt vires, tameneft laudanda voluntas. Haufit mortalem vitam prseclariftimus Nofter AdamusChriftianus ihebefius anno 1686. 12. Jan. San

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags